Toggle menu
Close menu
Disclaimer

Disclaimer

Van Mook I.T.S. verleent u hierbij toegang tot vanmook-its.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Van Mook I.T.S. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Mook I.T.S. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Mook I.T.S. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Mook I.T.S., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.