Toggle menu
Close menu
Privacy Statement

Privacy Statement

Van Mook International Trade Service, gevestigd aan Hallenweg 38 5683 CT Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vanmook-its.nl, Postbus 202, 5680 AE Best,  0031 (0)499-334848

Steffanie Eberson is de functionaris gegevensbescherming van Van Mook I.T.S. Zij is te bereiken via info@vanmook-its.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Mook I.T.S. verwerkt uw IP- adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze website en om die te verbeteren. Voor deze verwerkt worden, wordt uw IP-adres geanonimiseerd voordat het verwerkt wordt door de statistieksoftware.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Mook I.T.S. verwerkt uw anonieme persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Van Mook I.T.S. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de bezoekers van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Mook I.T.S. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Mook I.T.S.) tussen zit. Van Mook I.T.S. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics, om de gebruikers en hun gedrag te kunnen analyseren ten behoeve van de optimalisatie van de website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Mook I.T.S. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw IP-adres wordt korter dan één dag bewaard. En het geanonimiseerde IP-adres, wat niet langer een persoonsgegeven is, in principe oneindig.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Mook I.T.S. en Google Analytics ontvangen uw gegevens, welke wij privacy vriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Van Mook I.T.S. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Mook I.T.S. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw gegevens zijn anoniem en daardoor ook niet specifiek te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage van website gegevens voor eventuele verduidelijking van onze data verwerking indienen door te mailen naar info@vanmook-its.nl. Van Mook I.T.S. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij  anonieme persoonsgegevens beveiligen

Van Mook I.T.S. neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw anonieme  gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@vanmook-its.nl